Saldo nova

Knjigovodstveno ra?unovodstveni servis s više od 15 godina iskustva.
Obratite nam se s povjerenjem.

O nama

Naše iskustvo

SALDO NOVA d.o.o. specijalizirana je za knjigovodstvo, ra?unovodstvene usluge, te financijsko savjetovanje uz višegodišnje iskustvo djelatnika i prije osnutka samog društva.

Pružamo kompletnu uslugu knjigovodstva, ra?unovodstva i poslovnog savjetovanja za trgova?ka društva, obrtnike, poljoprivrednike i neprofitne organizacije.

Individualnim pristupom svakom klijentu nudimo optimalno rješenje usredoto?eno isklju?ivo na njegove specifi?nosti poslovanja uz urednu i pravovremenu obradu podataka prema zakonskim propisima.
Obrada dokumentacije vrši se elektroni?kom obradom podataka uz najsuvremenija programska rješenja.

Saznajte više

3

Profili naših klijenata

Obrtnici

Društva

Udruge

Samostalne djelatnosti

Predaja obra?una i izvještaja kao i prijave i odjave radnika te platni promet prema državnim institucijama kao što su Porezna uprava, Carinska uprava, Financijska agencija, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao i poslovnim bankama obavlja se elektronskim putem.
U poslovanju smo fleksibilni i prilago?avamo se potrebama Vašeg poslovanja.To zna?i da Vi trebate samo dostaviti poslovnu dokumentaciju na vrijeme, a sve ostalo iz gore navedenog podru?ja je naša briga.

Naše usluge

Knjigovodstvo

Usluge se odnose na izradu okvira poslovnih knjiga te ra?unskog plana, knjiženje poslovnih promjena u dnevnik knjiženja te glavnu knjigu. Vodimo evidenciju kupaca i dobavlja?a
te dugotrajne imovine i ostalog inventara. Vodimo knjige ulaznih i izlaznih ra?una prema propisima o PDV-u, te evidenciju kretnja zaliha robe, materijala i gotovih proizvoda.

Obra?un pla?a

Usluga obra?una pla?e i ostalih primitaka. Prijava djelatnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te vo?enje propisanih evidencija pla?e.
Obra?unavamo osim pla?a i ostale primitke kao što su honorari vanjskih suradnika. Evidencija i obra?un bolovanja. Stalno pratimo zakonske promjene iz podru?ja obra?una pla?a i ostalih primitaka.

Izvještaji

Izra?ujemo ra?unovodstvene izvještaje, kako bi imali kompletni pregled vašeg poslovanja.
Izrada mjese?nog ra?una dobiti i gubitka, bilance i klju?nih pokazatelja tijeka poslovanja.

Porezne prijave

Obra?unavamo porez na dodanu vrijednost te podnosimo PDV prijave.
Tako?er, izra?ujemo godišnju prijavu poreza na dobit, godišnju prijavu poreza na dohodak te godišnje financijske izvještaje za javnu objavu.
Kreiramo mjese?ne i godišnje izvještaje o ostalim primicima zaposlenih i vanjskih suradnika.

LOKACIJA

URED ?AKOVEC

Ulica B.J.Jela?i?a 22B
40000 ?akovec
(zgrada TIC-a)

Google Maps adresa

Radno vrijeme:
Pon-pet 7:00-15:00h

Savjetovanje

Javite nam se ukoliko imate pitanja i nedoumice.
Za naše klijente je uklju?eno savjetovanje iz podru?ja financija i ra?unovodstva.
Ukoliko niste naš klijent a imate potrebu savjetovati se kako najbolje postaviti svoje poslovanje iz financijskog aspekta, kako uspostaviti tijek i formu investicija u skladu sa zakonom i propisima, te ostala pitanja vezana za poslovne planove i financije, pružamo tako?er uslugu konzultacije.

Saldo nova

Kontakt

Telefon

fax: 040/600-089

tel: 040/499-414

mob: 099/347-0400

Radno vrijeme
pon-pet 07:00h-15:00h

Ispunite kontakt obrazac

Privatnost